Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców realizuje cykl akcji profilaktycznych pod hasłem PROFILAKTYKA PO LUBELSKU. W ramach akcji 22 września 2016 r. w przychodni w Turobinie pacjenci będą mogli wykonać bezpłatne badanie morfologii krwi. Każde badanie będzie oceniane przez lekarza rodzinnego, a jego wyniki i zalecenia przekazywane pacjentowi. Oprócz badania pacjenci będą informowani o możliwości zostania dawcą komórek macierzystych oraz będzie możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca.