W związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 109102L i nr 109106L  w miejscowości Turobin (od drogi wojewódzkiej nr 848 ul. Staszica, ul. Dekerta, ul. H. Górki) informuje się, że od dnia 3 października 2016 r. do zakończenia realizacji zadania przystanek autobusowy znajdujący się na ul. Staszica, zostanie przeniesiony na skrzyżowanie ul. Polnej oraz ul. Targowej w Turobinie.

Proponowany kierunek ruchu dla pojazdów autobusowych to:

- wjazd od ul. Piłsudskiego,

- objazd ul. Polną

- wyjazd do ul. Piłsudskiego obok Remizy OSP (zgodnie z załącznikiem graficznym).

Informacja o przywróceniu do użytku remontowanego odcinka drogi oraz przystanku pojawi się po  zakończeniu robót budowlanych i przywróceniu bezpieczeństwa korzystających.

Mapa poglądowa