Pojekt pn. „RE: start w przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 144 osób  młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu ani szkoleniu (tzw. Grupa NEET), w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Proponowane wsparcie dla uczestników:

SZKOLENIA ze stypendium szkoleniowym‼!

  • Przedstawiciel handlowy z elementami telesprzedaży
  • Opiekun osób starszych
  • Pracownik administracyjno-biurowy
  • Magazynier-operator wózków jezdniowych

WSPARCIE ZAWODOWE

  • Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne.
  • Pośrednictwo pracy
  • STAŻE ZAWODOWE ze stypendium stażowym
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
  • Nabycie doświadczenia