W 2016 r. Gmina Turobin podjęła się wielu przedsięwzięć, które poprawiły m. in. stan techniczny dróg oraz budynków stanowiących własność Gminy Turobin. Zainwestowano również w modernizacje szkół celem przystosowania pomieszczeń dla najmłodszych.

Na zadania remontowe i budowlane wydatkowano kwotę 2 039 793,61 zł. Na dwa zadania drogowe pozyskano dofinansowanie w wysokości:

- 190 000,00 zł – Utwardzenie dna wąwozu w m. Tarnawa Duża – Wojewoda Lubelski,

- 355 000,00 zł – Przebudowa dróg gminnych w m. Turobin – Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Gmina Turobin współfinansowała również inwestycję drogową Powiatu Biłgorajskiego
w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2900L Żółkiewka – Turobin w wysokości 250 000,00 zł.

W związku z ogłaszanymi naborami wniosków na dofinansowania z funduszy unijnych, Gmina Turobin zainwestowała również w przygotowanie dokumentacji projektowych. Wykonano dokumentację dotyczącą inwestycji:

- montażu kolektorów słonecznych i pieców na biomasę,

- przebudowy i termomodernizacji budynków o charakterze użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia, budynek przy ul. Piłsudskiego, remiza OSP w Czernięcinie Głównym),

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- przebudowy dróg gminnych.

Koszt wykonanych dokumentacji to kwota - 399 924,60 zł.

W 2016 roku wykonano również zadania finansowane z funduszu sołeckiego, do końca września wydatkowana została kwota w wysokości 217 773,28 zł. Środki zostały przeznaczone m. in. na drogi gminne poprzez utwardzenie asfaltem oraz zakup kruszywa, wykonanie stroi dla Kół Gospodyń Wiejskich, wyposażenia remizo-świetlic.

Zapraszamy do zakładki Inwestycje zawierające informacje i zdjęcia zadań inwestycyjnych w trakcie realizacji oraz już zrealizowanych.