Urząd Gminy w Turobinie informuje, że planowane uprawy maku i konopi włóknistych
w 2017 r. należy zgłosić do Urzędu Gminy pokój 7 do dnia 27.10.2016 r. (termin ostateczny!).
Uprawy maku i konopi włóknistych podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.)

Zgodnie z wymieniona ustawą uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie: umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ww. ustawy, składanego do marszałka województwa lubelskiego.

 

Natomiast uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.