Konsultacje społeczne - rewitalizacja - wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji