„Powstała z grobu na Twe władne słowo

Polska, wolności narodów chorąży.

Pierzchały straże, a ponad jej głową

Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży!”

Wczesnym rankiem 11 listopada mieszkańcy Gminy Turobin spotkali się przy Urzędzie Gminy w Turobinie, skąd w rytm marszowych melodii zagranych przez orkiestrę Dętą z Zakrzewa wyruszyli do kościoła parafialnego p.w. św. Dominika, by wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej odprawianej w intencji Ojczyzny.

W tematykę 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę wprowadził zebranych montaż słowno – muzyczny przedstawiony przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Gimnazjum w Turobinie. Trudno było ukryć wzruszenie słuchając  poetyckiego marzenia o wolnej ojczyźnie wyrażonego wierszem i piosenką. 

Mszę Świętą celebrował ksiądz Marcin Bogacz a homilię wygłosił ksiądz Zbigniew Zarzeczny. Kazanie nawiązywało do historii Polski, do tragicznych wydarzeń – rozbiorów i wojen ale też do zrywów narodowowyzwoleńczych. Ksiądz Zbigniew zacytował słowa św. Jana Pawła II, że wolność nie jest nam dana,  ale jest zadana. Jest to apelem do wszystkich Polaków, by stać na straży wolności i pielęgnować ją jako najwyższą wartość, czcić pamięć tych, którzy dla jej odzyskania i w trosce o utrzymanie wolności złożyli największą ofiarę – życie.

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości: władze gminy, na czele z Wójtem Gminy Eugeniuszem Krukowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym, radni powiatowi, poczty sztandarowe,  delegacje wieńcowe, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek gminnych, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańcy przeszli do Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie przy powstańczym krzyżu orkiestra zagrała nasz hymn narodowy oraz Rotę. Wójt Gminy Eugeniusz Krukowski podczas swojego przemówienia przypomniał historię wydarzeń z 11 listopada 1918 roku, zaapelował o jedność i troskę o Rzeczpospolitą, wyrażoną dbałością o naszą małą ojczyznę – gminę Turobin.

Kolejnym etapem uroczystości było złożenie wieńców przez delegacje wieńcowe.

Na zakończenie odbył się koncert orkiestry dętej.

 

Obraz 022
Obraz 033
Obraz 046
Obraz 057
Obraz 059
Obraz 073
Obraz 077
Obraz 081
Obraz 098
Obraz 099
Obraz 106
Obraz 112
Obraz 115
Obraz 124
Obraz 127