"Każdy adres jest ważny, ponieważ straż, policja, pogotowie mogą pomóc Tobie. Lepiej idź po rozum do głowy, miej swój numer porządkowy!" - to hasło kampanii prowadzonej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, kierowanej do urzędów a przede wszystkim mieszkańców.

Kampania odbywa się w ramach projektu "TERYT 3–Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych - Etap I". TERYT3 to projekt polegający na rozbudowie istniejących systemów do prowadzenia rejestrów adresowych, obejmujących ewidencję miejscowości, ulic
i adresów (EMUIA) oraz państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG). Jednym z głównych założeń jest rozbudowa już istniejących aplikacji służących do przechowywania danych przestrzennych w postaci cyfrowej (Aplikacji EMUiA oraz Systemu Zarządzania PRG).

O tym, jak ważne w naszym życiu są prawidłowe dane teleadresowe, możemy przekonać się w wielu sytuacjach np. przy dostarczeniu korespondencji pocztowej oraz najważniejszej ratującej nasze zdrowie i życie. Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego posługują się bazami danych. Prawidłowy adres zamieszkania widniejący na budynku oraz w bazie służb ratowniczych może uratować życie nam lub naszym bliskim. W mediach często pojawiają się informacje o małych bohaterach, którzy ratują życie osobom dorosłym. Takie akcje możliwe są tylko dzięki temu, że dzieci znają numery alarmowe. Co prawda nie zawsze potrafią podać swój adres ale dzięki mapom
i dokładnym danym adresowym dyspozytorzy potrafią skierować służby ratownicze we właściwe miejsce. Pomocna w realizacji takiego zadania okazuje się aplikacja opracowana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii do prowadzenia rejestru adresowego. Szczegółowa instrukcję sprawdzenia czy Twój adres jest w bazie danych adresowych znajdziesz na
emuia.gugik.gov.pl w zakładce pomoc.

Jak ważne są adresy obrazują filmy mówiące o problemach służb ratunkowych znajdujące się pod poniższymi adresami:

https://www.youtube.com/watch?v=Vo44PCh5VUE 
https://www.youtube.com/watch?v=dEFZ-SJAo90 

http://kryzysowo.pl/kazdy-adres-jest-wazny-kampania-gugik/

Poprawność Twojego numeru adresowego sprawdzić można w ewidencji ludności Urzędzie Gminy w Turobinie pokój nr 10 .