UWAGA!!!

APEL DO MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI PSÓW

W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasiliło się zjawisko luźno biegających psów. W większości przypadków psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli.

O uznaniu psa za  bezpańskiego czy bezdomnego nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt.  

Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności:

- o stałym, skutecznym dozorze nad psami, w tym prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to to czy pies jest mały czy duży.

Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

-  w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia, a w przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może kierować do sądu wnioski o ukaranie właściciela psa,

- w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców np. gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców, Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy .  Przekazując zgłoszenie należy podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno wyłapywanie wałęsających się psów, jak i umieszczanie ich w schronisku to bardzo kosztowne zadanie. Jest to również bezzasadne angażowanie policji do interweniowania w takich sprawach, w sytuacji gdy w tym samym czasie mogliby zajmować się sprawami wyższej rangi. A wszystko to wynika, w większości przypadków, z ludzkiej nieodpowiedzialności za własne zwierzę, które bez nadzoru wałęsa się po okolicy, często narażając na niebezpieczeństwo innych mieszkańców, szczególnie dzieci. 

Dlatego bardzo ważne jest, by informować Policję lub Urząd Gminy o przypadkach nieodpowiedzialnych właścicieli, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a także uniknięcia kosztów interwencji weterynarza i oddania psa do schroniska.

O to do Państwa gorąco apelujemy!  Apelujemy również o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".