Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biłgoraju

zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne z udzialem przedstawicieli ODR, KRUS i lnspekcji Weterynaryjncj które odbędzie się 17.03.2017r. o godz.10:00 w Załawczu (remiza).

Celem spotkania jest przekazanie informacji nt.:
1. Zmian w zasadach przyznawania platności obszarowych w 2017 r.
2. Świadczeń emerytalnych i wypadkowości w rolnictwie.
3. Zagrożeń ptasią grypą i afrykańskim pomorem świń.