W okresie wakacji 2017 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

uprawnionych do świadczeń Kasy , na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji

leczniczej w zakresie:

- wad i chorób narządów ruchu,

- chorób układu oddechowego.

Dla dzieci z terenu województwa lubelskiego:

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie

w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie
16.07 - 05.08.2017r.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowany zostanie

w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie 18.07 - 07.08.2017r.

Szczegółowe informacje w Oddziale Regionalnym / Placówkach Terenowych KRUS Lublin lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 05.05.2017r. w Placówce Terenowej KRUS w Biłgoraju