Program uroczystości:

9.30    Zbiórka uczestników przy Urzędzie Gminy w Turobinie, przemarsz do kościoła parafialnego
             p.w. św. Dominika w 
Turobinie

9.45      Uroczysta Msza św. z prezentacją montażu słowno- muzycznego

11.15    Przemarsz do kapliczki pod wezwaniem św. Marka na ul. Staszica

  • przemówienia okolicznościowe
  • złożenie wieńców

11.45     Zbiórka uczestników przy Remizie OSP w Tarnawie Dużej,

12.00     Uroczysta Msza św. w kaplicy pw. Matki Bożej Różańcowej w intencji strażaków

13.15     Przemarsz na plac przy remizie OSP :

  • przemówienia okolicznościowe, odczytanie kroniki OSP ,
  • wręczenie odznaczeń okolicznościowych,
  • koncert orkiestry dętej