Uroczyste obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2017 r. władze gminy z Wójtem Gminy Eugeniuszem Krukowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym na czele, zaproszeni goście, w tym radni powiatowi, poczty sztandarowe, radni, sołtysi, i mieszkańcy gminy Turobin zebrali się w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej, by wspólnie udać się do kościoła parafialnego p.w. św. Dominika w Turobinie na Mszę św. W intencji ojczyzny.

Przed nabożeństwem uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turobinie przedstawili montaż słowno – muzyczny podkreślający doniosłość wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Zebrani w kościele nie kryli wzruszenia i dumy z młodego pokolenia, dla którego pojęcie patriotyzmu - wyrażone między innymi uczestnictwem w tego typu uroczystościach – nie jest li tylko i wyłącznie książkową definicją.  

Mszę św. celebrował Ksiądz  Dziekan Władysław Trubicki a homilię wygłosił Ksiądz Michał Słotwiński. Kapłan przedstawił postać Matki Bożej, jako matkę kościoła, wzór wszystkich matek i strażniczkę ogniska domowego i jako Królową Polski, która otoczyła szczególna opieką i obdarzyła szczególnymi łaskami naszą ojczyznę. Msza Święta zakończyła się uroczystym błogosławieństwem.

Wzorem lat ubiegłych po skończonym nabożeństwie uczestnicy udali się do Turobińskiego Panteonu usytuowanego w miejscu dawnego cmentarza parafialnego przy kościele p. w. Najświętszej Marii Panny i Wszystkich Świętych. Drewniana świątynia wzniesiona w 1430 roku przez blisko sto lat służyła protoplastom Turobinian. W 1509 roku podczas najazdu Tatarów została przez nich spalona. Nowy kościół p.w. św. Dominika wzniesiono nieopodal ale cmentarz nadal pozostał w tym miejscu i funkcjonował do 1907 roku. Dla mieszkańców gminy i parafii turobińskiej jest to miejsce szczególne – miejsce wiecznego spoczynku budowniczych Turobina i gminy, zasłużonych dla miasteczka i okolicznych miejscowości.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego delegacje wieńcowe, w tym władze samorządowe, delegacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turobinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum w Turobinie, ze Szkoły Podstawowej w Czernięcinie i Szkoły Podstawowej w Gródkach z szacunkiem pochylili głowy i u stóp repliki powstańczego krzyża zapalili znicze i złożyli wieńce w hołdzie tym, którzy pracowali i przelewali krew dla wolności i chwały Rzeczypospolitej.

U wrót zabytkowej kapliczki Św. Marka/Floriana Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski przypomniał wydarzenia sprzed 226 lat, związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, nawiązując do współczesności i apelując do zebranych a zwłaszcza do młodzieży, by zawsze stać na straży nieprzemijających wartości, cenionych przez naszych przodków i przez nich troskliwie chronionych.

 

90 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dużej

 

W dzień Św. Floriana (4 maja) patrona strażaków swoje święto mają strażacy. W tym roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Tarnawy Dużej obchodziła swoje 90 – te urodziny. Na uroczystość, która odbyła się 3 maja 2017 r. przybyły władze gminy Turobin, radni powiatowi, Z – ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, jednostki OSP z poszczególnych miejscowości gminy Turobin, zaproszeni goście, mieszkańcy.

W samo południe w kaplicy p.w. Matki Bożej Różańcowej w Tarnawie Dużej została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji strażaków, jednostki świętującej piękny jubileusz oraz wszystkich strażaków, którzy często narażając własne życie ratują życie i dobytek innych.

Po nabożeństwie, w rytm marszowych melodii granych przez orkiestrę dętą z Zakrzewa wszyscy udali się na plac przy remizie OSP w Tarnawie Dużej, by wziąć udział w dalszej części uroczystości. Rozpoczęły się one od odegrania hymnu państwowego i wciągnięcia flagi na maszt oraz poświęcenia samochodu strażackiego z Huty Turobińskiej. Następnie zostały odczytane fragmenty Kroniki OSP z Tarnawy Dużej, przybliżające zebranym historię jednostki, po czym Wójt Gminy Eugeniusz Krukowski wraz z przedstawicielem PSP w Biłgoraju wręczyli odznaczenia zasłużonym druhom i druhnom, za wysługę lat oraz za wzorową postawę. Ponadto jednostka OSP w Tarnawie Dużej została obdarowana statuetką i dyplomem Wójta Gminy Turobin oraz upominkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju.  

 Nie mogło zabraknąć serdecznych życzeń dla jubilatów ale też wszystkich jednostek i podziękowań za wierną służbę, bezinteresowną pomoc, walkę z żywiołem, ratowanie ludzkiego życia i dobytku, stanie na straży cenionych wartości narodowych i postawę godną najwyższego uznania i naśladowania.

Po części oficjalnej uczestniczy uroczystości mogli wysłuchać koncertu orkiestry dętej. Przygotowano dla nich także pyszny poczęstunek.

Obraz 010
Obraz 011
Obraz 016
Obraz 067
Obraz 090
Obraz 094
Obraz 108
Obraz 111
Obraz 117
Obraz 136
Obraz 151
Obraz 154
Obraz 162