W dniu 29 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Turobin podjęła decyzję o udzieleniu Gminie Czersk pomocy finansowej z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków nawałnicy, która przeszła przez Gminę Czersk w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Deklarowana pomoc to 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy zł.). Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Wykonanie uchwały Nr XXXIV/197/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia Gminie Czersk pomocy finansowej powierzono Wójtowi Gminy Turobin i weszła w życie z dniem podjęcia.