Wójt Gminy Turobin na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Biłgoraju z dnia 17.11.2017r.   

 Nr. ONS – HK.721/33/17 stwierdza przydatność wody do spożycia przez

ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia GRÓDKI, odwołując tym samym zakaz spożycia wody z ww. wodociągu.

 

WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA !!!