Informujemy, że od stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Turobinie będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie  nienależnie pobranego świadczenia,
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832),
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji      wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386),
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach   działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60),
  5. która nie ukończyła 26 lat,
  6. która ukończyła 65 lat,
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
  8. która jest w ciąży.

Poniżej przedstawiamy harmonogram na rok 2018

Lp.

Nazwa miesiąca

dni

godziny

Uwagi

1.

styczeń

 

10,17,24

7.30 – 11.30

Radca prawny

2.

luty

 

7,14,21

7.30 – 11.30

Adwokat

3.

marzec

 

7,14,21

7.30 – 11.30

Radca prawny

4.

kwiecień

 

11,18,25

7.30 – 11.30

Adwokat

5.

maj

 

9,16,23

7.30 – 11.30

Radca prawny

6.

czerwiec

 

6,13,20,27

7.30 – 11.30

Adwokat

7.

lipiec

 

4,11,18,25

7.30 – 11.30

Radca prawny

8.

sierpień

 

1,8,22

7.30 – 11.30

Adwokat

9.

wrzesień

 

5,12,19

7.30 – 11.30

Radca prawny

10.

październik

 

3,10,17

7.30 – 11.30

Adwokat

11.

listopad

 

7,14,21

7.30 – 11.30

Radca prawny

12.

grudzień

 

5,12,19

7.30 – 11.30

Adwokat