Informujemy, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych 
im. Teresy Kras organizuje ferie dla dzieci rolników w Białym Dunajcu

 w dniach 29 styczeń 2018 r. - 7 luty 2018 r.


Z wypoczynku mogą skorzystać dzieci urodzone po 8 lutego 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.


Koszt ferii - 200,00 zł.


Opłata zawiera:

  • Transport w obie strony
  • Zakwaterowanie 
  • Wyżywienie (5 posiłków dziennie)
  • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
  • Opiekę medyczną, przewodnika, ratownika
  • Ubezpieczenie NNW
  • Program program profilaktyki zdrowotnej

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 84 68-33-335 w. 24 
lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Turobin do dnia 17 stycznia 2018 r.