W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po miejscowościach, często narażając na niebezpieczeństwo użytkowników dróg, mieszkańców, a szczególnie dzieci. W zdecydowanej większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się

tzw.” bezdomne psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane.

Prosimy wszystkich mieszkańców, którzy posiadają psy, aby nie zapominali o swoich czworonogach i skuteczne zabezpieczali furtki i ogrodzenia posesji, tak by psy nie mogły jej opuszczać bez właściciela.

W przypadku, gdy właściciel psa jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie na Posterunek Policji. Policja ma prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela . Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń ”Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, podlega karze grzywny ”, a w przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może kierować do sądu wnioski o ukaranie właściciela psa. W razie potwierdzonej bezdomności oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców np. gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców, gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska.

Jeśli okaże się, iż zgłoszone i zabrane zwierzę miało właściciela, zostanie on obciążony kosztami odbioru i utrzymania go w schronisku.

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy, Posterunku Policji lub sołtysa należy podać: swoje dane osobowe, nr telefonu kontaktowego oraz miejsce przebywania zwierzęcia.

Dlatego bardzo ważne jest by informować Policję, Urząd Gminy o przypadkach nieodpowiedzialnych właścicieli psów , w celu podjęcia

odpowiednich kroków wobec nich .