Rada Ministrów 17 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.2215 ze zm. ) określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2018 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł od litra oleju.

W 2018 r. producenci rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza, właściwego, ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego( w tym dzierżawcy) w dwóch terminach:

I termin - od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. – wraz z oryginałami faktur VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018r.,

II termin- od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. – wraz z oryginałami faktur vat potwierdzającymi zakup oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Faktura powinna spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 7 grudnia 2012r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013 r. poz.35).

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

- 1-30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

- 1-31 października 2018r. w przypadku wniosku w drugim terminie,

Przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W przypadku współposiadania potrzebna jest zgoda pozostałych współposiadaczy na wniosku, natomiast w przypadku dzierżawy-oświadczenie o dzierżawie działek.

Wniosek dostępny na stronie urzędu oraz w pokoju Nr 7.