Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu prowadzi nabór pracowników do prac fizycznych na budowach (robotnicy drogowi, operatorzy).

Gwarantuje zatrudnienie na okres sezonu robót na podstawie umowy o pracę.

Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych przy ul. Peowiaków 7 w Zamościu lub pod numerem telefonu 84 677 62 18