Z inicjatywy Wójta Gminy Turobin Eugeniusza Krukowskiego już po raz piaty zorganizowano tzw. „białą niedzielę”. 15 kwietnia 2018 r. mieszkańcy gminy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów z I Wojskowego Szpitala klinicznego z Polikliniką w Lublinie. Pacjenci mogli uzyskać poradę w poradni chirurgiczno – urologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej, ginekologicznej, laryngologicznej, neurologicznej, okulistycznej, pulmonologicznej oraz geriatrycznej.

Ponadto pacjenci mogli również skorzystać z dodatkowych badań, obejmujących: badanie EKG z opisem, cytologię szyjki macicy, badanie komputerowe wzroku, spirometrię, badanie poziomu cukru we krwi i badanie słuchu.

Wzorem roku ubiegłego klasy szkolne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym kolejny raz zamieniono na gabinety lekarskie.

Organizacja „białej niedzieli” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców gminy. Z porad mogli skorzystać wszyscy, ale priorytetem było umożliwienie kontaktu ze specjalistą osobom starszym mającym trudności w uzyskaniu specjalistycznej opieki medycznej. Wynikają one z kilku przyczyn: trudności komunikacyjnych (z racji położenia geograficznego), odległości do większych ośrodków, kosztów ponoszonych przy korzystaniu z gabinetów prywatnych oraz czasu oczekiwania na wizytę, często kilkumiesięczną, co znacznie przedłuża diagnostykę. Wiadomą jest rzeczą jak wielkie znaczenie ma profilaktyka w chorobach przewlekłych. Stąd też czas odgrywa tu znaczną rolę. Im szybciej pacjent uzyska fachową pomoc, tym większe prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia, skrócenia czasu leczenia i ponoszonych nakładów finansowych.

W sumie z porad lekarzy specjalistów skorzystało 271 mieszkańców gminy Turobin, w tym:

 1. okulista 60
 2. kardiolog 28
 3. pulmonolog 27
 4. laryngolog 32
 5. ginekolog 20
 6. neurolog 27
 7. chirurg-urolog 25
 8. ortopeda 32
 9. geriatra 20

Z badań skorzystało 321mieszkańców, w tym:

 1. badanie ekg z opisem 28
 2. cytologia szyjki macicy 20
 3. badanie komputerowe wzroku 60
 4. badanie pojemności płuc - spirometria 52
 5. badanie poziomu cukru we krwi 115
 6. badanie słuchu 46

W przypadku konieczności poszerzenia diagnostyki pacjenci otrzymywali skierowanie do gabinetów specjalistycznych w poliklinice.

Nad organizacją i przebiegiem „białej niedzieli” czuwali pracownicy Urzędu Gminy i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turobinie.