Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

 1. Nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół na kwitnące rośliny uprawne i chwasty lub rośliny pokryte spadzią.
 2. Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, - instrukcja stosowania, w sposób bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.
 3. Zabiegi wykonywać wieczorem po dziennym oblocie pszczół, dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół .
 4. Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek.
 5. Współpracować z pszczelarzami. Ewentualność zatrucia pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki ścisłej współpracy pszczelarzy    
  i stosujących środki ochrony roślin .
 6. Należy tak dobierać środki ochrony roślin, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu, a w szczególności dotyczy to owadów zapylających
  i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Opryskiwanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu tj. środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

 1. Posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, wykonywać zabiegi sprzętem sprawnym technicznie, którego sprawność potwierdzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz.50), kto stosuje środek ochrony roślin
 w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i obowiązków zagrożone jest karą grzywny orzekaną w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a w przypadku spowodowania szkód materialnych może skutkować dochodzeniem odszkodowań na drodze sadowej.