W piękną, słoneczną niedzielę 29 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość 50 – lecia małżeństw z gminy Turobin. W intencji Jubilatów została odprawiona Msza Św., którą celebrował Ksiądz Dziekan Władysław Trubicki a homilię wygłosił diakon Dawid Lebowa. Podczas nabożeństwa odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Małżonkowie zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami.  Po Mszy Świętej Jubilaci i zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Cieśla serdecznie powitała przybyłe pary i zaproszonych gości, informując, że tym roku jubileusz 50 – lecia małżeństw obchodzą:

Stefania i Jan Antończak,

Bogumiła i Józef Bida,

Krystyna i Mieczysław Cieśla,

Janina i Stanisław Dziura,

Teresa i Julian Kozyra,

Anna i Stanisław Liwak,

Irena i Tadeusz Łagód,

Elżbieta i Stanisław Mączka,

Alicja i Piotr Michalscy,

Krystyna i Stanisław Omiotek,

Irena i Marian Paklepa,

Marianna i Jan Szałata,

Krystyna i Bogusław Wójtowicz,

Janina i Mieczysław Zawiślak.

Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski pogratulował małżonkom pięknego jubileuszu. Wspomniał, że rocznica ślubu to czas refleksji, wspomnień, podsumowania wspólnych osiągnięć kilkudziesięciu lat w małżeństwie. Tak długie pożycie to dowód wzajemnego zaufania i zrozumienia. Dziś, w dobie „kryzysu rodziny” wspólne przeżycie kilkudziesięciu lat wydaje się czymś wyjątkowym. Tym bardziej należy z szacunkiem pochylić się  przed tymi, którym się to udało.

Wyrazem szacunku i uznania był montaż słowno – muzyczny, przygotowany przez uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie. Liryczne utwory o miłości, wzajemnym poszanowaniu i oddaniu wprowadziły uczestników w nastrój zadumy i refleksji.

Zanim zaproszone pary zostały uhonorowane Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę,  małżonkowie złożyli sobie wzajemne podziękowania, po czym odśpiewano uroczyste „Sto lat” i wzniesiono toast lampką szampana. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski w asyście Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzaty Cieśla oraz Przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty Adama Romańskiego. Jubilaci otrzymali okolicznościowy dyplom, kwiaty i skromny upominek. Wójt Gminy Eugeniusz Krukowski złożył jubilatom najserdeczniejsze życzenia  wszelkiej pomyślności na dalsze wspólne lata wspólnego życia i kolejnych pięknych jubileuszy.

Na zaproszone pary czekał smaczny poczęstunek, zakończony jubileuszowym tortem. Były także zdjęcia, wspomnienia z tych pięćdziesięciu lat, które „minęły jak jeden dzień”. Spotkanie zwieńczyło wspólne zdjęcie jubilatów i władz gminy.

 

1
P4296901
_DSC0453
_DSC0461
P4296927
_DSC0743
_DSC0735
_DSC0467
_DSC0469
_DSC0511
_DSC0503
_DSC0499
_DSC0509
_DSC0501
_DSC0464
_DSC0517
_DSC0505
_DSC0497
_DSC0513
_DSC0507
_DSC0734
_DSC0749
_DSC0745
_DSC0751
_DSC0476
_DSC0491
_DSC0692
_DSC0684
_DSC0676
_DSC0647
_DSC0628
_DSC0545
_DSC0568
a
m
l
k
j
i
h
g
f
e
d
c
b
_DSC0755