Dnia 3 maja w Gminie Turobin uroczyście świętowano  227 rocznicę uchwalenia Konstytucji majowej.  Obchody związane z tym świętem mają w naszej Gminie kilkudziesięcioletnią tradycję. W świąteczne przedpołudnie w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej zebrali się uczestnicy uroczystości: władze gminy z Wójtem Gminy Turobin Eugeniuszem Krukowskim i  Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym, radni powiatowi, radni i sołtysi Gminy Turobin,  poczty sztandarowe, jednostki OSP z terenu gminy, kierownicy jednostek, mieszkańcy Turobina i okolic. Uczestnicy przemaszerowali do kościoła p.w. św. Dominika w Turobinie, by wziąć udział we Mszy Św. w intencji Ojczyzny.

Przed nabożeństwem młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie zaprezentowała montaż słowno – muzyczny oddający cześć twórcom Konstytucji 3 Maja oraz wszystkim tym, dla których troska o dobro Ojczyzny była najwyższym prawem. Mszę św. celebrował Ksiądz Dziekan Władysław Trubicki, a homilię wygłosił diakon Dawid Lebowa. Nawiązując do Ewangelii i obchodzonego w tym dniu w kościele katolickim święta Matki Boskiej Królowej Polski, mówił o obowiązkach względem Ojczyzny, o ponadczasowych wartościach, głęboko zakorzenionych w sercach Polaków, o potrzebie jedności dla wspólnego dobra, kosztem pracy i poświęcenia, o potrzebie uczciwości w codziennym życiu.

Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Turobińskiego Panteonu, w cieniu prawie dwustuletniej kapliczki św. Marka, u stóp repliki krzyża powstańczego. Po odśpiewaniu hymnu Polski głos zabrał Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski, który nawiązał do słów poety Ignacego Krasickiego „Byle Cię można wspomóc, byle wspierać,/ Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”. Obecnie nie musimy umierać na barykadach, składać ofiary z życia. Dzisiejszy patriotyzm to budowanie lepszego jutra na fundamencie narodowych tradycji. Wójt przypomniał wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, podkreślił jej nowatorski charakter i znaczenie dla przyszłych pokoleń. Rola i znaczenie Konstytucji 3 Maja były mottem przewodnim Odezwy Wojewody Lubelskiego, odczytanej przez Radnego Powiatowego Andrzeja Kozinę.

Wyrazem szacunku, czci i pamięci nie tylko o twórcach Konstytucji 3 Maja, ale też o przodkach spoczywających na terenie Turobińskiego Panteonu było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy krzyżu. Wiązanki złożyli: Wójt Gminy Turobin, Rada Gminy Turobin, w imieniu Wojewody Lubelskiego radny powiatowy, delegacje ze szkół gminnych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turobinie, Szkoły Podstawowej w Czernięcinie i Szkoły Podstawowej w Gródkach oraz Pan Tomasz Kulesza.

Wójt Gminy Eugeniusz Krukowski złożył serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert Kapeli Turobińskiej.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25