Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Turobinie  w pokoju  nr 9.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Turobinie  pokój   nr 9.

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Krok po kroku oraz na stronie www.turobin.pl.

 

Załączniki:

Zgłoszenie lokalizacji

Oświadczenie