W związku z podjęciem Uchwały Nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Turobin z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Gminy Turobin dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, mieszkańcy Gminy Turobin mogą ubiegać się o stypendium sportowe.

Stypendium sportowe jest przyznawane dla mieszkańców Gminy Turobin, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach mających znaczenie dla Gminy Turobin tj. piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, lekkoatletyka, sporty walki, taniec, pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy, łucznictwo, badminton, warcaby, szachy, narciarstwo, kolarstwo, podnoszenie ciężarów oraz gimnastyka.

Stypendium sportowe przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy.

Wnioski należy składać w pokoju podawczym Urzędu Gminy Turobin do dnia 30 stycznia każdego roku.

W roku 2018 termin składania wniosków ustala się do dnia 29 czerwca 2018 r.

Formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie – zoeas.turobin.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub ich kserokopie.