Kwiecień i maj 2018 r. w Gminie Turobin charakteryzowały się bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz wysokim usłonecznieniem. Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich. Ponadto w wymienionym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne co skutkować mogło niższymi plonami upraw.

Sytuację w naszej gminie przedstawiamy w poniższych tabela, oddzielnie dla każdej klasy gleby.

System monitoringu suszy rolniczej znajduje się pod adresem:
http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/
Informacje dla komisji oraz rolników wraz z dokumentami do pobrania znajdują się na stronie BIP Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/
Wzory protokołów oraz wytyczne dla komisji znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc

Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy