dniu 09 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski wraz Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym, Zastępcą Wójta Gminy Józefem Biziorek, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzatą Cieśla oraz Zastępcą Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Biłgoraju Henrykiem Paska złożyli wizytę Pani Katarzynie Szeliga mieszkance wsi Rokitów położonej w Gminie Turobin, która w dniu dzisiejszym obchodzi setne urodziny.

Wójt Gminy w imieniu władz samorządowych i całej społeczności Gminy złożył życzenia kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu i spokoju oraz wielu radosnych chwil pełnych życzliwości i miłości osób najbliższych. Podkreślił, że jubileusz ten to okazja doniosła i niecodzienna. Sto lat, to okres w którym jubilatka zebrała mnóstwo doświadczeń i mądrości. Przeznaczenie pozwoliło osiągnąć ten wiek, którego życzymy sobie wzajemnie w szczególnie uroczystych dla nas chwilach. Zaakcentował, że sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem i skarbnicą doświadczeń dla młodszych pokoleń.

Życzenia i list gratulacyjny od Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie przekazał Pan Henryk Paska Z-ca Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Biłgoraju.

Przekazany został list gratulacyjny przesłany przez Premiera Mateusza Morawieckiego.

Oprócz życzeń i listów gratulacyjnych jubilatka otrzymała upominek od władz gminy oraz bukiety kwiatów. Uroczystość przebiegła w miłej i rodzinnej atmosferze. Nie zabrakło tortu urodzinowego, toastów na cześć Pani Katarzyny oraz wspólnego odśpiewania dwustu lat. Podczas spotkania dostojnej jubilatce towarzyszyła synowa Bogumiła, która opiekuje się nią na co dzień oraz najbliższa rodzina. Pani Katarzyna pomimo swojego sędziwego wieku jest w dobrej formie, humor dopisuje jej każdego dnia. Serdeczne życzenia i liczne grono gości wywołały radość i wzruszenie na jej twarzy. Jubilatka podziękowała za życzenia i podkreśliła, że bardzo się cieszy z tych odwiedzin.

1
2
3
4
5
6
7
8