Informuję, że Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Turobin,
zaplanowany na dzień 2 września 2018 r.
z przyczyn niezależnych od organizatora, nie odbędzie się.