W trosce o zdrowie naszych mieszkańców  i przestrzeganie obowiązującego w Polsce prawa Gmina Turobin wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy w większości są świadomi, jak bardzo szkodliwe dla zdrowia i życia jest spalanie śmieci w piecu przypomina, iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach. Spalanie odpadów jest łamaniem prawa i szkodzi środowisku oraz mieszkańcom, którzy wdychają zanieczyszczone w ten sposób powietrze.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.): kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współpalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.