W sprawach związanych z odśnieżaniem dróg gminnych,


prosimy kontaktować się z panem Józefem Mrozem,


nr tel.: 509 903 858