Wójt Gminy Turobin informuje producentów rolnych, 
którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedany surowiec tytoniowy w latach 2014 - 2017 z firm – ,,LUXOR’’ i  ,,FTK Krasnystaw’’
o możliwości  składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej do ARiMR w Biłgoraju
od dnia 14.01.2019 r. do 25.01.2019 r.

O pomoc mogą ubiegać się: 

  • grupy producentów suszu tytoniowego utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, które w latach 2014-2017 co najmniej raz nie otrzymały zapłaty za sprzedany tytoń w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec podmiotu, któremu ten tytoń został sprzedany.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce

zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, a w przypadku grupy producentów suszu tytoniowego właściwego ze względu na siedzibę tej grupy.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl) od dnia 14 stycznia 2019 r.

Według uzyskanych informacji na chwilę obecną niezbędne do złożenia wniosku będą:

  • faktury,
  • umowy kontraktacyjne,
  • odpis listy wierzytelności(w przypadku FTK Krasnystaw), który można uzyskać od Syndyka masy upadłościowej na wniosek zainteresowanego.

 

Osoby które posiadają niewypłacone należności zarówno w ,,FTK Krasnystaw’’ jak i ,,LUXOR‘’, zobowiązane są do terminowego złożenia wniosku w ARiMR w Biłgoraju.

 

Wszystkie aktualizacje i dodatkowe informacje będą udostępniane na bieżąco na stronie - www.turobin.pl