Wójt Gminy Turobin informuje wszystkich producentów, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedany surowiec tytoniowy

w latach 2014-2017 z „ FTK Krasnystaw”

o możliwości złożenia wniosku do ARiMR w Biłgoraju

o udzielenie pomocy finansowej

Termin składania wniosków  wraz  z kompletem dokumentów

tj.:  fakturami, umową kontraktacyjną, odpisem listy wierzytelności

mija dnia 25. 01. 2019 r.

W celu uzyskania odpisu listy wierzytelności należy zgłosić się w najbliższą środę tj. 16 stycznia 2019 r.

do Syndyka w  Krasnymstawie, ul. Leśną 2b - Przetwórnia tytoniu,

Odpis wydaje się na wniosek zainteresowanego.