Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro Powiatowe w Biłgoraju

zaprasza mieszkańców Gminy Turobin

w dniu 1 marca 2019 r.  o godz. 13:00

do Sali Posiedzeń Urzędu Gminy

na spotkanie informacyjne w sprawie:

1. Zasad przyznawania płatności obszarowych w kampanii 2019, w tym delimitacji obszarów ONW oraz omówienie możliwości składania Oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku w stosunku roku 2018.

2. Zasad obsługi portalu IRZ Plus

3. Kół Gospodyń Wiejskich