W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 4 marca 2019 r. zostały wręczone promesy z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Wiceminister  MRPiPS  Krzysztof Michałkiewicz oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek złożyli na ręce Wójta Gminy Turobin Andrzeja Koziny promesę  dla Gminy Turobin na utworzenie Dziennego Domu Senior+ w wysokości 293 010 zł.
Rządowy program Senior + jest ogromnym wsparciem dla gmin takich jak Turobin.