Wójt Gminy Turobin oraz Urzędnik Wyborczy Gminy Turobin informują, że  codziennie do dnia 26 kwietnia 2019 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy Turobin w pokoju nr 11 (parter – biuro podawcze)  Pełnomocnicy zarejestrowanych Komitetów Wyborczych mogą zgłaszać kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zgodnie z przepisami art. 182 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej: 

1) musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia; 

2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje. 

 

                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                 /-/ Andrzej Kozina

 

                                                                                                                                                                      Urzędnik Wyborczy Gminy Turobin

                                                                                                                                                                          /-/ Iwona Korgul - Marek

Zgłoszenie do komisji przez komitet

Zgłoszenie do komisji przez wyborcę