Z inicjatywy Mileny Saj 28 kwietnia 2019 r. odbyła się wieczornica Katyń – będziemy pamiętać, poświęcona polskim oficerom zamordowanym przez Sowietów w 1940 r. w Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku, Charkowie i innych miejscach na terenie byłego ZSRR.

Wieczornica została objęta honorowym patronatem wicemarszałek Sejmu VIII kadencji Beaty Mazurek.

Po krótkiej prezentacji multimedialnej i powitaniu przybyłych na uroczystość gości, głos zabrał wójt gminy Turobin Andrzej Kozina, który podkreślił patriotyczny charakter spotkania. Przede wszystkim jednak podkreślił patriotyczną postawę młodzieży – inicjatorów wieczornicy, Mileny Saj, Natalii Marczuk i Macieja Dąbrowskiego.

Prowadzący przypomnieli najważniejsze wydarzenia dotyczące zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku.

Podczas II wojny światowej z rąk sowieckiego oprawcy zginęło ponad 20 tys. obywateli Polski, w tym kilkanaście tysięcy polskich oficerów. Co było powodem? Dziś trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo nie zachował się żaden dokument motywujący tę zbrodnię. Czy była to osobista chęć zemsty Stalina za rok 1920? Czy też chęć pozbawienia narodu polskiego warstwy przywódczej, elity intelektualnej, której przedstawicielami byli zamordowani oficerowie, by uniemożliwić odrodzenie polskiej państwowości? Nikt do dziś nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Są zbrodniarze, są dowody zbrodni ale karty historii milczą przy pytaniu, dlaczego?

W 70 rocznicę katyńskiej zbrodni, 10 kwietnia 2010 r. o godzinie 8.41 w Smoleńsku doszło do katastrofy lotniczej polskiego samolotu wojskowego,  podczas której zginęło 96 osób, delegacja polska na uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia 1940 roku. Wśród nich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Maria Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, osiemnastu parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące a także załoga samolotu.

Zaduma, refleksja, żal i wzruszenie, którego nie sposób opisać słowami. Po chwili ciszy, na tle brzozowego krzyża, przy którym płonęły znicze rozpoczął się program artystyczny, przygotowany przez Milenę Saj, Natalię Marczuk i Macieja Dąbrowskiego, akompaniującego dziewczętom.

Usłyszeliśmy między innymi wiersz Stefana Gołębiowskiego pt. Salwy i doły w wykonaniu Natalii Marczak. Milena Saj wyrecytowała Guziki autorstwa jednego z najznamienitszych polskich poetów Zbigniewa Herberta. Nie mogło zabraknąć poezji Kazimiery Iłłakowiczówny i jej wiersza Matka Boska Katyńska. Ponadto wysłuchaliśmy także wiersza Piera Onifiani Wstyd w tłumaczeniu Adama Macedońskiego. Nasi młodzi artyści, pomysłodawcy dzisiejszego spotkania powtórzyli słowa modlitwy Wacława Kruka z wiersza Modlę się Panie. Wysłuchaliśmy również kilku pięknych, wzruszających i wstrząsających w swym przekazie piosenek, Katyń, Sen o Katyniu, Kolęda, Modlitwa. Zostały odczytane fragmenty listów i pamiętnika z powieści Marii Nurowskiej Pamiętnik znaleziony w Katyniu. Opowieść o pilotce Janinie Lewandowskiej, jedynej kobiecie zamordowanej w Katyniu.

Po występie głos zabrał Ksiądz Dziekan Władysław Trubicki, proboszcz parafii p.w. św. Dominika w Turobinie, który nawiązując do Zmartwychwstania Pańskiego mówił o potrzebie wybaczenia i pamięci. Ksiądz Dziekan podziękował młodym artystom za piękna, patriotyczną postawę, po czym udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa.

Młodzi ludzie złożyli hołd tym, nad którymi przez długie lata szumiał katyński las i jak w opowiadaniu Elizy Orzeszkowej szeptał wśród drzew Gloria victis – chwała zwyciężonym. Dziś, po kilkudziesięciu latach od tamtych wydarzeń polska młodzież powtórzyła Gloria victis, Cześć ich pamięci.

Na naszą uroczystość był zaproszony także Michał Mulawa przewodniczący sejmiku lubelskiego VI kadencji. Jednak ze względu na liczne obowiązki i wcześniej umówione spotkania nie mógł przyjechać. Na ręce wójta gminy Turobin Andrzeja Koziny przesłał list, w którym serdecznie gratuluje inicjatywy zorganizowania wieczornicy poświęconej ofiarom Katynia, możliwości wspólnego przeżywania 79 rocznicy zbrodni katyńskiej oraz życzy niezapomnianych wrażeń artystycznych.

Organizatorami uroczystości byli wójt gminy Turobin Andrzej Kozina i Gminna Biblioteka Publiczna przy wsparciu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie.

 

1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8
k9
k10
k11
k12
k13
k14
k15
k16
k17
k18
k19
k20
k21
k22
k23
k24
k25
k26
k27
k28
k29
k30
k31
k32
k33