5 maja 2019 r. odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Strażaka i pięknym jubileuszem 25 lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Małej. Rozpoczęły się od złożenia przez Komendanta Gminnego OSP Leszka Wojtasia uroczystego  raportu o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Raport przyjął Komendant Powiatowy Państwowej straży Pożarnej w Biłgoraju Wiesław Kręt.

Po złożeniu raportu nastąpiło uroczyste podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym czasie orkiestra dęta z Goraja odegrała hymn państwowy.

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina powitał przybyłych na uroczystości gości: Księdza Dziekana Władysława Trubickiego, księdza Marcina Bogacza, Starostę Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju Wiesława Kręta, Prezesa Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Biłgoraju brygadiera Mieczysława Skurę, przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Mroza i zastępcę przewodniczącego Zofię Łukasik, radnych Rady Gminy Turobin, radnych powiatowych,  Marcina Kuliga i Jerzego Krasonia, byłych wójtów gminy Turobin, Stanisława Krzysiaka i Alfreda Sobótkę, dyrektora Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie o/Turobin, Stanisława Albiniaka, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jednostki OSP, sołtysów, mieszkańców Tarnawy Małej i wszystkich uczestników uroczystości.

Po powitaniu rozpoczęła się Msza Św. w intencji strażaków, celebrowana przez Księdza Dziekana Władysława Trubickiego a homilię wygłosił ksiądz Marcin Bogacz. Duchowni podkreślali jak wielką rolę w zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa pełnią jednostki OSP. Mówili o odwadze i bezinteresowności. Strażacy, nierzadko narażając własne życie, ratują życie i zdrowie innych ludzi, zwierząt, mienie. Są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc, wiedza i doświadczenie, gaszą pożary i zabezpieczają przed powodzią, usuwają skutki klęsk żywiołowych, biorą udział w poszukiwaniach zaginionych, ratują ludzi w wypadkach komunikacyjnych czy w innych zdarzeniach losowych. Nabożeństwo uświetnił śpiew chóru kościelnego z kościoła p.w. św. Dominika w Turobinie.

Po uroczystym błogosławieństwie głos zabrał Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip, który w imieniu wszystkich zebranych wyraził wdzięczność za ofiarność naszych strażaków, nie tylko Jubilatów ale wszystkich jednostek naszej gminy. Starosta zwrócił się też bezpośrednio do OSP z Tarnawy Małej z życzeniami bezpiecznego pełnienia służby, świetnego wyposażenia w nowoczesny sprzęt ratowniczo- gaśniczy i kolejnych, pięknych jubileuszy. Po wystąpieniu Pana Starosty, druh Ryszard Bochniak odczytał historię OSP w Tarnawie Małej, po czym nastąpił długo wyczekiwany moment nagrodzenia strażaków za ich ofiarną służbę. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nadało odznaczenia państwowe za zasługi dla pożarnictwa.

Srebrnym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhów: Mieczysława Gałkę, Ryszarda Mroza, Stanisława Skibę.

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Jan Kryk, Stanisłąw Błaszczak, Ryszard Kalamon i Wiesław Kula.

Medale wręczyli Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju Wiesław Kręt i Prezes Oddziału Powiatowego OSP w Biłgoraju brygadier Mieczysław Skura.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nadało też odznaki Strażak Wzorowy, który otrzymali druhowie: Edward Harasim, Tomasz Gałka, Karol Kryk, Łukasz Kalamon, Arkadiusz Smalczewski, Zbigniew Marcinowski, Zbigniew Harasim, Lesław Chmielewski, Waldemar Gałka, Roman Tomaszek.

Odznaki wręczyli Prezes Oddziału Powiatowego OSP w Biłgoraju brygadier Mieczysław Skura i Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego nadało odznaki za wysługę lat, które wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Andrzej Kozina i Komendant Gminny OSP Leszek Wojtaś. Odznaki za wysługę lat otrzymali:

Za 25 lat służby – Stanisław Błaszczak, Ryszard Mróz, Jan Kryk, Ryszard Kalamon, Wiesław Kula, Roman Tomaszek, Zbigniew Marcinowski, Mieczysław Gałka, Waldemar Gałka, Edward Harasim, Alfred Kulik, Tadeusz Pudło, Ryszard Bochniak;

Za 20 lat służby – Stanisław Skiba, Tomasz Gałka, Lesław Chmielewski, Zbigniew Harasim.

Nie wszyscy zaproszeni goście mogli uczestniczyć w uroczystości ale złożyli wyrazy szacunku i gratulacje pięknego jubileuszu poprzez przysłanie listów gratulacyjnych. O święcie Strażaków pamiętali wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek i Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, posłowie na Sejm RP Agata Borowiec oraz  Słąwomir Zawiślak. Kolejnym elementem uroczystości były przemówienia okolicznościowe. Głos zabrali Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju Wiesław Kręt, Prezes Oddziału Powiatowego OSP w Biłgoraju brygadier Mieczysław Skura i Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina. Przemawiający podziękowali druhom za stanie na straży pokoju i bezpieczeństwa i życzyli im wytrwałości w dalszej pracy dla wspólnego dobra.

Prezes OSP z Tarnawy Małej, Wiesław Kula złożył serdeczne podziękowania księżom,  zaproszonym gościom, jednostkom OSP z gminy Turobin, chórowi parafialnemu oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji uroczystości. Dzień Strażaka i 25 lecie OSP w Tarnawie małej wsparli: Piekarnia Godek, Mariusz Bogusz Delikatesy „Lewiatan”, BS w Krasnymstawie oraz Róża Chłopek sklep spożywczy „Słoneczko”. Gospodarze uroczystości zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek do świetlicy OSP.

Uroczystość zakończyła się koncertem orkiestry dętej z Goraja.

 

 

P5057284
P5057292
P5057291
P5057311
P5057315
P5057317
P5057319
P5057322
P5057438
P5057331
P5057336
P5057339
P5057340
P5057349
P5057351
P5057355
P5057360
P5057362
P5057364
P5057366
P5057369
P5057371
P5057374
P5057377
P5057379
P5057380
P5057381
P5057383
P5057387
P5057391
P5057399
P5057405
P5057408
P5057419
P5057424
P5057426
P5057428
P5057430
P5057432
P5057434
P5057437