Wyrazem patriotyzmu jest między innymi popularyzacja szeroko pojętej rodzimej kultury, zaś jedną z jej form jest organizacja konkursów, przeglądów, festiwali. Podobnie w kanon piosenek patriotycznych wpisują się utwory znanych muzyków i poetów, wzniosłe i zachwycające ale też utwory anonimowe, powstałe pod wpływem jakichś szczególnych wydarzeń, przekazywane z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, pobudzające wyobraźnię, kształtujące patriotyczne postawy a czasem zabawne, wesołe, mobilizujące do działania. Naszym zamierzeniem jest umożliwienie obcowania z muzyką wielbicielom piosenki patriotycznej, zarówno wykonawcom jak i słuchaczom, integracji międzypokoleniowej, skorzystania z umiejętności i doświadczenia innych wykonawców. W związku z tym zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Turobinie.

 

REGULAMIN

 1. Cele:
 2. Propagowanie i popularyzacja polskiej piosenki patriotycznej
 3. Kształtowanie postaw patriotyczno – obywatelskich, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej przez uczestnictwo w festiwalu
 4. Integracja lokalnej wielopokoleniowej społeczności
 5. Kształtowanie właściwych postaw podczas prezentacji utworów patriotycznych
 6. Edukacja historyczna poprzez wyszukiwanie dawnych piosenek patriotycznych oraz ich utrwalanie
 7. Konfrontacja umiejętności wokalno – instrumentalnych uczestników
 8. Termin

Festiwal odbędzie się 22 września 2019 r. w Muszli Sportowo Koncertowej w Turobinie (godziny konkursu zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń )

III. Zasady uczestnictwa

 1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły i chóry
 2. Każdy z wykonawców jest zobligowany do przygotowania dwóch utworów o treści patriotycznej, w języku polskim. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może ograniczyć prezentacje do jednego utworu.
 3. Całkowity czas prezentacji nie może być dłuższy niż 10 minut
 4. Wykonawca może zaprezentować wybrany przez siebie utwór a capella, z akompaniamentem, z wykorzystaniem podkładów muzycznych (pół playback) zapisanych na nośniku elektronicznym
 5. Kolejność prezentacji i ostateczny podział na kategorie ustala organizator, który jest zobowiązany do powiadomienia uczestników o podjętych postanowieniach
 6. Zgłaszający swoje uczestnictwo w Festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celu realizacji konkursu oraz po jego zakończeniu w celach promocyjnych.
 7. Warunki uczestnictwa
 8. Czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Turobinie w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2019 r.
 9. Do karty zgłoszenia należy dołączyć teksty wykonywanych utworów oraz w przypadku korzystania z pół playbacku płytę CD z nagranym podkładem
 10. Kryteria oceny
 11. Walory wokalne
 12. Dobór repertuaru (utwory adekwatne do wieku i możliwości wykonawców)
 13. Interpretacja utworu
 14. Ogólny wyraz artystyczny (wizerunek sceniczny)
 15. Jury
 16. Wykonawców oceniać będzie niezależne jury powołane przez organizatorów.
 17. Decyzje Jury są ostateczne

VII.

 1. Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach:
 2. zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne
 3. soliści
 4. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w Festiwalu

 

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Wykonawcy i ich opiekunowie przybywają na własny koszt
 2. Organizator zapewnia nagłośnienie oraz odtwarzacz płyt CD
 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na filmowanie i rozpowszechnianie wizerunku w materiałach promocyjnych
 4. Organizator zapewnia poczęstunek
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie
 6. Koordynator festiwalu:. Elżbieta Trumińska
 7. Kontakt:

Gminna Biblioteka Publiczna

 1. Piłsudskiego 28

23 – 465 Turobin

e mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Tel. (84) 68 33 351 (w godz. 8.00 – 16.00)

 

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału

w III Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Turobinie

Imię i nazwisko , nazwa zespołu.....................................................................

Repertuar, tytuły piosenek:

1..........................

2............................

Instytucja patronująca...............................................................................

Kontakt.............................................................................

Imię i nazwisko opiekuna...............................................

Tel.............................................

Rodzaj akompaniamentu:....................................................................

Wymagania dotyczące sprzętu:...............................................................