W niedzielę 7 lipca 2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich z Guzówki – Kolonii świętowało Jubileusz 60 – lecia swego istnienia. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kaplicy p.w. Św. Stanisława Kolbe w Guzówce – Kolonii, celebrowana przez księdza dziekana Władysława Trubickiego a homilię wygłosił ksiądz Zbigniew Zarzeczny. Po nabożeństwie, w trakcie którego padło wiele ciepłych słów pod adresem Koła zaproszeni goście udali się do remizy OSP na dalszą część uroczystości.

Elżbieta Nawrocka - przewodnicząca KGW z Dorotą Ziajko - sołtyską Guzówki – Kolonii serdecznie powitały przybyłych gości. Następnie głos zabrał wójt gminy Turobin Andrzej Kozina, który pogratulował Kołu pięknego Jubileuszu ale przede wszystkim podziękował Paniom z Koła za wielki wkład w kultywowanie narodowych tradycji i lokalnych zwyczajów i obyczajów, w krzewienie polskiej kultury, zaangażowanie i poświęcenie, wytrwałość w pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Wójt w imieniu y życzył Paniom kolejnych pięknych rocznic, w zdrowiu i wszelkiej pomyślności. Na ręce przewodniczącej złożył też dyplom uznania. Podziękowania i życzenia trwały dość długo. Do prowadzących, przewodniczącej KGW i sołtyski ustawiła się długa kolejka: radni gminy Turobin, kierownik GBP i reprezentantki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy ale też goszczące u nas Panie z KGW, z sąsiadującej z nami Guzówki z gminy Wysokie, po czym Kapela Turobińska zaintonowała Sto lat. Sołtyska Guzówki - Kolonii poprosiła o uczczenie minutą ciszy tych członkiń Koła, które już od nas odeszły.

Panie przygotowały pyszny poczęstunek. Nie zabrakło też urodzinowego tortu.

Goście mogli obejrzeć galerię zdjęć, rejestrujących wieloletnią działalność Koła oraz wpisać się do Księgi Pamiątkowej.

Czas spędzony w Guzówce Kolonii płynął szybko w podniosłej ale ciepłej atmosferze, na wesoło, śpiewająco i tanecznie, bo o ten ostatni element zadbała Kapela.

Raz jeszcze pragnę podziękować Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Guzówki – Kolonii za to, że są obecne podczas wszystkich uroczystości gminnych i kościelnych, biorą udział w uroczystych obchodach świąt państwowych, uczestniczą w różnego rodzaju imprezach kulturalnych. Do podziękowań dołączam życzenia kolejnych aktywnych lat, godnych następczyń i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

IMG_7605
IMG_7608
IMG_7609
IMG_7611
IMG_7612
IMG_7614
IMG_7616
IMG_7617
IMG_7618
IMG_7621
IMG_7625
IMG_7634
IMG_7637
IMG_7647
IMG_7650
IMG_7666
IMG_7672
IMG_7686
IMG_7693
IMG_7694
IMG_7695
IMG_7703
IMG_7709
IMG_7710
IMG_7719
IMG_7722
IMG_7728
IMG_7739
IMG_7731
IMG_7736
IMG_7744
IMG_7748
IMG_7753
IMG_7760
IMG_7770