W związku z najnowszymi danymi dotyczącymi suszy na terenie Gminy Turobin

informujemy producentów rolnych


o możliwości
zgłaszania strat spowodowanych suszą


w uprawach buraków cukrowych, kukurydzy, tytoniu, roślinach strączkowych i krzewach owocowych.

Wnioski można składać w pokoju nr 7, do dnia 30.08.2019 r.

Komisja szacować będzie szkody tylko w uprawach, które nie zostały zebrane!