W dniu 16 października 2019 r. Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina wraz z: Z-cą Przewodniczącego Rady Gminy Zofią Łukasik, Przewodniczącym Komisji Kultury i Oświaty Adamem Romańskim, Radnym wsi Tarnawa Duża Radosławem Tołpa, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzatą Cieśla oraz  Kierownikiem  Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Biłgoraju Janem Rój, odwiedzili Jubilatkę Panią Stanisławę Przekaza  mieszkankę wsi Tarnawa Duża położonej w Gminie Turobin, która w tym dniu obchodziła setne urodziny, składając jej serdeczne życzenia i gratulacje.

Wójt Andrzej Kozina w imieniu władz samorządowych i całej społeczności Gminy złożył życzenia kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, wielu radosnych chwil pełnych życzliwości i miłości osób najbliższych. Podkreślił, że jubileusz ten to okazja doniosła i niecodzienna. Sto lat, to okres w którym jubilatka zebrała mnóstwo doświadczeń i mądrości. Przeznaczenie pozwoliło osiągnąć ten wiek, którego życzymy sobie wzajemnie w szczególnie uroczystych dla nas chwilach. Zaakcentował, że sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem.

Życzenia i list gratulacyjny od Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie przekazał Pan Jan Rój Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Biłgoraju.

Oprócz życzeń i listów gratulacyjnych jubilatka otrzymała upominki od władz gminy oraz bukiety kwiatów. Nie często zdarza się, aby tradycyjnie śpiewane "sto lat", z racji chwili, modyfikowano w kolejność życzeń na lat "dwieście", jak to miało miejsce podczas tej uroczystości. Wszyscy goście zostali poczęstowani  tortem urodzinowym i lampką wina. Podczas spotkania dostojnej jubilatce towarzyszyła najbliższa rodzina, która opiekuje się nią na co dzień. Jubilatka pomimo swojego sędziwego wieku cieszy się dobrym zdrowiem. Jest pogodna, otwarta i radosna. Patrząc na Panią Stanisławę trudno uwierzyć, że właśnie  skończyła 100 lat

 Serdeczne życzenia i liczne grono gości wywołały radość i wzruszenie na twarzy Pani Stanisławy. Jubilatka podziękowała za życzenia i podkreśliła, że bardzo się cieszy z każdych odwiedzin.

_DSC4061
_DSC4066
_DSC4072
_DSC4078
_DSC4082
_DSC4084
_DSC4087
_DSC4092
_DSC4097
_DSC4104