50 rocznica ślubu to jeden z najważniejszych jubileuszy w życiu małżonków i ich rodzin. To przepiękne świadectwo potęgi i siły miłości, która połączyła ze sobą dwoje ludzi
i przez 50 lat pozwalała im wspólnie pokonywać życiowe wiraże.

W niedzielę 27 października 2019 r. odbyła się uroczystość 50 – lecia małżeństw z gminy Turobin. W intencji Jubilatów została odprawiona Msza Św., którą koncelebrował Ksiądz Dziekan Władysław Trubicki. Podczas nabożeństwa odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Małżonkowie zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami. Po Mszy Świętej Jubilaci i zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkół w Turobinie, gdzie odbyła  dalsza części uroczystości.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Cieśla serdecznie powitała przybyłe pary i zaproszonych gości, informując, że tym roku jubileusz 50 – lecia małżeństw obchodzą:

 1. Wanda i Tadeusz Boguccy
 2. Józefa i Tadeusz Fiut
 3. Arleta i Marian Furmanek
 4. Alina i Zenon Gil
 5. Marianna i Stanisław Golec
 6. Marianna i Stanisław Gospodaryk
 7. Kazimiera i Jan Jastrzębscy
 8. Henryka i Stanisław Jonasz
 9. Maria i Stanisław Krzysiak
 10. Henryka i Jerzy Król
 11. Anna i Jan Kwiatkowscy
 12. Danuta i Zenon Lenart
 13. Bogumiła i Tadeusz Ładniak
 14. Teresa i Roman Mamona
 15. Krystyna i Romuald Mierzwa
 16. Krystyna i Czesław Nawroccy
 17. Zofia i Czesław Ostojscy
 18. Longina i Adam Poleszak
 19. Krystyna i Eugeniusz Polscy
 20. Irena i Bronisław Rycerz
 21. Czesława i Bronisław Skica
 22. Stanisława i Stanisław Słomka
 23. Krystyna i Adolf Stachyra
 24. Halina i Tadeusz Tomasik
 25. Anna i Edward Wojtyła
 26. Stanisława i Stanisław Zając

 

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina pogratulował małżonkom pięknego jubileuszu. Wspomniał, że „rocznica ślubu to czas przemyśleń, wspomnień, podsumowania wspólnych osiągnięć kilkudziesięciu lat w małżeństwie. Wasze małżeństwa to przykład wzajemnej miłości i zrozumienia. To wzór mądrego życia i przykład, że każde trudności czy przeciwności losu, gdy dźwiga się razem, stają się lżejsze. Współcześnie, w dobie „kryzysu rodziny” wspólne przeżycie kilkudziesięciu lat wydaje się czymś wyjątkowym. Tym bardziej należy z szacunkiem pochylić się  przed tymi, którym się to udało.”

 Zaproszone pary zostały uhonorowane przez: Wójta Gminy Andrzeja Kozinę, posła Sławomira Zawiślaka, Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Panią Agatę Grula, Przewodniczącego Rady Gminy Turobin Ryszarda Mroza, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Zofię Łukasik, Przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty Adama Romańskiego oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Turobinie Panią Małgorzatę Cieśla  Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Po dekoracji głos zabrał poseł Sławomir Zawiślak, który w krótkim wystąpieniu podsumował jak istotna jest rola rodziny w społeczeństwie oraz jak ważne jest bycie razem w tych dobrych, ale także ciężkich chwilach. Życzył wszystkim zebranym parom dużo miłości i jak najwięcej wspólnie przeżytych lat.
W imieniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka głos zabrała Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pani Agata Grula, która również złożyła  wszystkim parom serdeczne życzenia. Oprócz medali pary otrzymały kwiaty, stosowne legitymacje pamiątkowe listy gratulacyjne oraz drobne upominki. Był też czas na  wspólne zdjęcie jubilatów, władz gminy i zaproszonych gości. W uroczystości udział wzięli również radni Rady Gminy w Turobinie.

Młodzież z Zespołu Szkół w Turobinie przygotowała montaż słowno – muzyczny. Liryczne utwory o miłości, wzajemnym poszanowaniu i oddaniu wprowadziły uczestników w nastrój zadumy i refleksji.

Po części artystycznej małżonkowie złożyli sobie wzajemne podziękowania, po czym odśpiewano uroczyste „Sto lat” i wzniesiono toast lampką szampana. Na zaproszone pary czekał smaczny poczęstunek, zakończony jubileuszowym tortem. Były także rozmowy, wspomnienia z tych pięćdziesięciu lat, które „minęły jak jeden dzień”.