50 rocznica ślubu to jeden z najważniejszych jubileuszy w życiu małżonków i ich rodzin. To przepiękne świadectwo potęgi i siły miłości, która połączyła ze sobą dwoje ludzi
i przez 50 lat pozwalała im wspólnie pokonywać życiowe wiraże.

W niedzielę 27 października 2019 r. odbyła się uroczystość 50 – lecia małżeństw z gminy Turobin. W intencji Jubilatów została odprawiona Msza Św., którą koncelebrował Ksiądz Dziekan Władysław Trubicki. Podczas nabożeństwa odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Małżonkowie zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami. Po Mszy Świętej Jubilaci i zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkół w Turobinie, gdzie odbyła  dalsza części uroczystości.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Cieśla serdecznie powitała przybyłe pary i zaproszonych gości, informując, że tym roku jubileusz 50 – lecia małżeństw obchodzą:

 1. Wanda i Tadeusz Boguccy
 2. Józefa i Tadeusz Fiut
 3. Arleta i Marian Furmanek
 4. Alina i Zenon Gil
 5. Marianna i Stanisław Golec
 6. Marianna i Stanisław Gospodaryk
 7. Kazimiera i Jan Jastrzębscy
 8. Henryka i Stanisław Jonasz
 9. Maria i Stanisław Krzysiak
 10. Henryka i Jerzy Król
 11. Anna i Jan Kwiatkowscy
 12. Danuta i Zenon Lenart
 13. Bogumiła i Tadeusz Ładniak
 14. Teresa i Roman Mamona
 15. Krystyna i Romuald Mierzwa
 16. Krystyna i Czesław Nawroccy
 17. Zofia i Czesław Ostojscy
 18. Longina i Adam Poleszak
 19. Krystyna i Eugeniusz Polscy
 20. Irena i Bronisław Rycerz
 21. Czesława i Bronisław Skica
 22. Stanisława i Stanisław Słomka
 23. Krystyna i Adolf Stachyra
 24. Halina i Tadeusz Tomasik
 25. Anna i Edward Wojtyła
 26. Stanisława i Stanisław Zając

 

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina pogratulował małżonkom pięknego jubileuszu. Wspomniał, że „rocznica ślubu to czas przemyśleń, wspomnień, podsumowania wspólnych osiągnięć kilkudziesięciu lat w małżeństwie. Wasze małżeństwa to przykład wzajemnej miłości i zrozumienia. To wzór mądrego życia i przykład, że każde trudności czy przeciwności losu, gdy dźwiga się razem, stają się lżejsze. Współcześnie, w dobie „kryzysu rodziny” wspólne przeżycie kilkudziesięciu lat wydaje się czymś wyjątkowym. Tym bardziej należy z szacunkiem pochylić się  przed tymi, którym się to udało.”

 Zaproszone pary zostały uhonorowane przez: Wójta Gminy Andrzeja Kozinę, posła Sławomira Zawiślaka, Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Panią Agatę Grula, Przewodniczącego Rady Gminy Turobin Ryszarda Mroza, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Zofię Łukasik, Przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty Adama Romańskiego oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Turobinie Panią Małgorzatę Cieśla  Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Po dekoracji głos zabrał poseł Sławomir Zawiślak, który w krótkim wystąpieniu podsumował jak istotna jest rola rodziny w społeczeństwie oraz jak ważne jest bycie razem w tych dobrych, ale także ciężkich chwilach. Życzył wszystkim zebranym parom dużo miłości i jak najwięcej wspólnie przeżytych lat.
W imieniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka głos zabrała Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pani Agata Grula, która również złożyła  wszystkim parom serdeczne życzenia. Oprócz medali pary otrzymały kwiaty, stosowne legitymacje pamiątkowe listy gratulacyjne oraz drobne upominki. Był też czas na  wspólne zdjęcie jubilatów, władz gminy i zaproszonych gości. W uroczystości udział wzięli również radni Rady Gminy w Turobinie.

Młodzież z Zespołu Szkół w Turobinie przygotowała montaż słowno – muzyczny. Liryczne utwory o miłości, wzajemnym poszanowaniu i oddaniu wprowadziły uczestników w nastrój zadumy i refleksji.

Po części artystycznej małżonkowie złożyli sobie wzajemne podziękowania, po czym odśpiewano uroczyste „Sto lat” i wzniesiono toast lampką szampana. Na zaproszone pary czekał smaczny poczęstunek, zakończony jubileuszowym tortem. Były także rozmowy, wspomnienia z tych pięćdziesięciu lat, które „minęły jak jeden dzień”.

_DSC4173
_DSC4205
_DSC4212
_DSC4246
_DSC4256
_DSC4269
_DSC4286
_DSC4305
_DSC4344
_DSC4377
_DSC4403
_DSC4436
_DSC4467
_DSC4483
_DSC4512
_DSC4528
_DSC4572
_DSC4600
_DSC4629
_DSC4670
_DSC4681
_DSC4703
_DSC4728
_DSC4777
_DSC4810
_DSC4834
_DSC4877
_DSC4887
_DSC4928
_DSC4934
_DSC4975
_DSC5026
_DSC5044
_DSC5083
_DSC5135
_DSC5145
_DSC5182
_DSC5218
_DSC5241
_DSC5262
_DSC5282
_DSC5286
_DSC5315
_DSC5345
_DSC5367
_DSC5400
_DSC5407
_DSC5413
_DSC5427
_DSC5437