Zapraszamy do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy w Turobinie, pokój nr 21 (piętro)