Osoby uprawnione do dowozu do punktu szczepień

  • osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww schorzeniami
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia  we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich. (osoby te przedkładają oświadczenia, że nie maja możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

Transport obejmuje trasę od miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego punktu szczepień i z powrotem. 

Informacje o potrzebie transportu proszę zgłaszać pod nr tel.:  797 056 276 lub 514 462 434


w godz. : 7:15 - 15:15 od poniedziałku do piątku.

W związku z ogromną ilością osób chętnych na szczepienie oraz ograniczeniem związanym z ilością szczepionek, uruchomiono nową funkcjonalność rejestracji na szczepienia:

  • wysłanie SMS na numer 664 908 556 o treści:                 SZCZEPIMY SIĘ

 

Po wysłaniu SMS zostanie przekazana prośba o podanie danych (numeru PESEL i kod pocztowy), które trafią do systemu i konsultant zadzwoni, gdy będą wolne terminy. 

Zasady organizacji szczepień przeciwko Covid-19

(stan na 14.01.2020)

Harmonogram zapisów:

  • Początek zapisywania się na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia (urodzeni w 1941 roku i starsi) od 15.01.2020
  • Początek zapisywania się na szczepienia dla osób powyżej 70 roku życia (urodzeni w 1951 roku i starsi) od 22.01.2020

Szczepienia populacyjne (dla ww. grup pacjentów) rozpoczynają się 25.01.2020,

Miejsca wykonywania szczepień:

Nie ma rejonizacji, pacjent wybiera punkt szczepień. Lista dostępnych punktów szczepień na stronach www.gov.pl/Gdzie się szczepić?

W przypadku wyboru Poradni Zdrowia w Turobinie szczepienia będą odbywały w siedzibie poradni:

Adres: Turobin, ul. Rynek 25.

W uzasadnionych przypadkach szczepienie może odbyć się w domu pacjenta.

W przypadku potrzeby przewiezienia pacjenta na szczepienie i z powrotem do domu należy skontaktować się z Urzędem Gminy w Turobinie pod nr tel.: 84 68 33 335 w. 24

Jak się zarejestrować?

1) Bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień.

W przypadku wyboru Poradni Zdrowia w Turobinie: Telefony do Rejestracji: telefon stacjonarny: (84) 68-333-09,

komórkowy: 572 030 435

Podczas rejestrowania pacjenta trzeba będzie podać pesel i numer telefonu do kontaktu (może być telefon członka rodziny, lub osoby upoważnionej przez pacjenta), najlepiej numer telefonu komórkowego (będzie wtedy możliwe przesłanie wiadomości SMS z potwierdzeniem daty / godziny szczepienia i przypomnienie SMS dzień przed terminem szczepienia).

2) Przez ogólnopolską, bezpłatną infolinię: telefon: 989

3) Przez e-Rejestrację na stronie gov.pl (potrzebny profil zaufany)

Obecnie dostępne szczepionki podawane są w systemie dwudawkowym. Bezpośrednio po podaniu pierwszej dawki szczepionki pacjent będzie miał wyznaczony termin drugiego szczepienia (nie będzie konieczności ponownej rejestracji na szczepienie).

W chwili obecnej, do każdego punktu szczepień populacyjnych będzie możliwe dostarczenie 30 dawek szczepionki (czyli będzie szczepionych trzydziestu pacjentów) na tydzień.

                                                                                                               NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

                                                                                                                              Poradnia Zdrowia s.c.

                                                                                                                 A.Sołtys, M.Majcher, M.Klech P.Majcher

                                                                                                          23-465 Turobin, ul. Rynek 25, tel. (84) 583 33 09

                                                                                                                    01, 06-00190 Regon 950363000

                                                                                                                   03-13-01-00700-01, woj. lubelskie