Osoby uprawnione do dowozu do punktu szczepień

  • osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww schorzeniami
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia  we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich. (osoby te przedkładają oświadczenia, że nie maja możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

Transport obejmuje trasę od miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego punktu szczepień i z powrotem. 

Informacje o potrzebie transportu proszę zgłaszać pod nr tel.:  797 056 276 lub 514 462 434


w godz. : 7:15 - 15:15 od poniedziałku do piątku.