Dnia 16 maja 2018 r. Gmina Turobin podpisała umowę z firmą Zakład Budowlano – Transportowy „DROGMOST” z siedzibą w Mokre w celu zrealizowania zadania przebudowy drogi gminnej nr 109104L (ul. Kościelna) w miejscowości Turobin.

Dnia 8 czerwca 2018 r. Gmina Turobin podpisała umowę z firmą ROBSON Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu w celu zrealizowania zadania remontu drogi gminnej w m. Żurawie.

Firma KOW-BUD zrealizuje zadanie dotyczące docieplenia budynku remizy w m. Tarnawa Duża wraz z wykonaniem kominka celem ogrzewania budynku.

Planowany koszt zadania wynosi 22 000,00 zł, w tym dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 11 481,00 zł.

Dnia 7 maja 2018 r. Gmina Turobin podpisała umowę z firmą Michałek Stanisław TRANSMICH z siedzibą w Lublinie w celu zrealizowania zadania utwardzenia dna i odwodnienia wąwozu lessowego w m. Żurawie.

Równolegle z pracami budowlanymi na ul. Kościelnej zostanie wykonane nowe oświetlenie uliczne. Koszt wykonania oświetlenia wyniesie 67 650,00 zł i zostanie pokryty w całości z budżetu Gminy Turobin. Oświetlenie zostanie wykonane przez firmę EL-MAR s.c.