Dnia 16 maja 2018 r. Gmina Turobin podpisała umowę z firmą Zakład Budowlano – Transportowy „DROGMOST” z siedzibą w Mokre w celu zrealizowania zadania przebudowy drogi gminnej nr 109104L (ul. Kościelna) w miejscowości Turobin.

Dnia 8 czerwca 2018 r. Gmina Turobin podpisała umowę z firmą ROBSON Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu w celu zrealizowania zadania remontu drogi gminnej w m. Żurawie.

Dnia 7 maja 2018 r. Gmina Turobin podpisała umowę z firmą Michałek Stanisław TRANSMICH z siedzibą w Lublinie w celu zrealizowania zadania utwardzenia dna i odwodnienia wąwozu lessowego w m. Żurawie.

Firma KOW-BUD zrealizuje zadanie dotyczące docieplenia budynku remizy w m. Tarnawa Duża wraz z wykonaniem kominka celem ogrzewania budynku.

Planowany koszt zadania wynosi 22 000,00 zł, w tym dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 11 481,00 zł.

Równolegle z pracami budowlanymi na ul. Kościelnej zostanie wykonane nowe oświetlenie uliczne. Koszt wykonania oświetlenia wyniesie 67 650,00 zł i zostanie pokryty w całości z budżetu Gminy Turobin. Oświetlenie zostanie wykonane przez firmę EL-MAR s.c.

W roku bieżącym Gmina Turobin udziela pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu na realizację zadań pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej Otrocz – Tokary – Huta Turobińska w wysokości 400 000,00 zł,

- Modernizacja drogi powiatowej w m. Żabno w wysokości 150 000,00 zł.

Na przełomie sierpnia i września 2018 r. firma DROGMOST wykonana remonty nawierzchni bitumicznych.

Remonty zostaną wykonane w miejscowościach:

- Elizówka -  odcinek o długości 190 mb.,  powierzchnia – 760 m², koszt zadania 60 762,00 zł, w tym. f. sołecki 11 024,84 zł,

- Przedmieście Szczebrzeszyńskie – odcinek o długości 93 mb, powierzchnia -  465 m², koszt zadania 37 176,75 zł, w tym f. sołecki 19 167,37 zł,

- Czernięcin Główny – odcinek o długości 170 mb, powierzchnia – 595 m², koszt zadania 47 570,25 zł, w tym f. sołecki 28 000,00 zł,

- Czernięcin Poduchowny – odcinek o długości 70 mb, powierzchnia 315 m², koszt zadania 30 221,10 zł, w tym f. sołecki 10 000,00 zł.