W roku bieżącym Gmina Turobin udziela pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu na realizację zadań pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej Otrocz – Tokary – Huta Turobińska w wysokości 400 000,00 zł,

- Modernizacja drogi powiatowej w m. Żabno w wysokości 150 000,00 zł.

Na przełomie sierpnia i września 2018 r. firma DROGMOST wykonana remonty nawierzchni bitumicznych.

Remonty zostaną wykonane w miejscowościach:

- Elizówka -  odcinek o długości 190 mb.,  powierzchnia – 760 m², koszt zadania 60 762,00 zł, w tym. f. sołecki 11 024,84 zł,

- Przedmieście Szczebrzeszyńskie – odcinek o długości 93 mb, powierzchnia -  465 m², koszt zadania 37 176,75 zł, w tym f. sołecki 19 167,37 zł,

- Czernięcin Główny – odcinek o długości 170 mb, powierzchnia – 595 m², koszt zadania 47 570,25 zł, w tym f. sołecki 28 000,00 zł,

- Czernięcin Poduchowny – odcinek o długości 70 mb, powierzchnia 315 m², koszt zadania 30 221,10 zł, w tym f. sołecki 10 000,00 zł.

W miesiącu wrześniu i październiku firma PRD Sp. z o. o. z Zamościa wykona przebudowy dróg gminnych w zakresie wykonania:

- robót przygotowawczych,

- robót ziemnych,

- podbudowy,

- robót nawierzchniowych,

-robót wykończeniowych.

Przebudowy zostaną wykonane w miejscowościach:

- Czernięcin Główny -  odcinek o długości 280 mb, koszt zadania 114 808,60 zł,

- Gródki Drugie – odcinek o długości 76 mb, koszt zadania 44 728,39 zł,

- Wólka Czernięcińska – odcinek o długości 370 mb, koszt zadania 139 701,62 zł.