Dnia 16 maja 2018 r. Gmina Turobin podpisała umowę z firmą Zakład Budowlano – Transportowy „DROGMOST” z siedzibą w Mokre w celu zrealizowania zadania przebudowy drogi gminnej nr 109104L (ul. Kościelna) w miejscowości Turobin.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

  1. robót przygotowawczych,
  2. robót ziemnych,
  3. robót odwodnieniowych,
  4. robót nawierzchniowych,
  5. robót wykończeniowych,
  6. urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  7. kanalizacji deszczowej.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim będzie wynosił 796 946,75 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 637 557,40 zł.

kościelna 1
kościelna 2
kościelna 3
kościelna 4